GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Uvodna stran

Od leta 1995 opravljamo INVESTICIJSKI INŽERING, potreben pri gradnji ali rekonstrukciji stanovanjskih in poslovnih objektov ter legalizaciji raznih objektov po novem zakonu o graditvi objektov.

 

Izvajamo naslednje storitve:

- tehnično svetovanje
- strokovni nadzor
- vodenje projektov in investicij
- vodenje gradnje objektov
- projektiranje

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p