GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Vodenje objektov - stanovanjske hiše

 

- VRSTNE HIŠE - Trzin Mlake
- STANOVANJSKA STOLPNICA S3 - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠIROVNIK¨ - Ljubljana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PIPAN¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KUK¨ - Lepena
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MLEKUŽ¨ - Kal Koritnica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KRAVANJA¨ - Soča
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BRADAŠKJA¨ - Soča
- STANOVANJSKA HIŠA ¨HROVAT¨ - Bovec
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KRANJC¨ - Bovec
- STANOVANJSKA HIŠA ¨HOSNER¨ - Lepena
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PRETNER¨ - Lepena
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOMAC¨ - Soča
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JURKOTA¨ - Kal Koritnica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOŠUTA¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BIRSA¨ - Komen
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOSMINA¨ - Bilje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SKRT¨ - Kromberg
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOŽUH¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BIZJAK¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PREGELJ¨ - Renče
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SAVNIK¨ - Vrtojba
- STANOVANJSKA HIŠA ¨FORNAZARIȨ - Prvačina
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PAHOR¨ - Solkan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨HARIJ¨ - Lokavec
- STANOVANJSKA HIŠA ¨RUPAR¨ - Vrtojba

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p