GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Strokovni nadzor - energetska prenova fasad

 

- PRENOVA FASADE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA ¨Gortanova 6 ¨ - Nova Gorica
- PRENOVA FASADE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA ¨IX. Korpusa 100 ¨ - Solkan
- PRENOVA FASADE BLOKA ¨ Cankarjeva ul. št. 22, 24, 80, 30, 44 ¨ - Nova Gorica
- PRENOVA FASADE BLOKA ¨ Cankarjeva ul. št. 24, 80, 30, 44 ¨ - Nova Gorica
- PRENOVA FASADE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA ¨Gortanova 6 ¨ - Nova Gorica
- PRENOVA FASADE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA ¨IX. Korpusa 100 ¨ - Solkan
- PRENOVA FASADE BLOKA ¨ BAZOVIŠKA 5 ¨ - Nova Gorica
- PRENOVA FASADE NA STOLPNICI ¨ Gradnikove brigade 49 ¨ - Nova Gorica

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p