GRADBENI INŽENIRING KOŠUTA

strokovni nadzor | tehnično svetovanje | projektiranje
vodenje objektov | strokovni nadzor | projektiranje
Galerija 1 | Galerija 2 | Galerija 3 | Galerja 4 | Galerija 5 | Galerija 6 | Galerija 7 | Galerija 8 | Galerija 9 | Galerija 10 | Galerija 11 | Galerija 12 | Galerija 13 | Galerija 14 | Galerija 15 | Galerja 16 | Galerija 17

Strokovni nadzor - stanovanjske hiše

 

- STANOVANJSKA HIŠA ¨TRAKO¨ - Kamnje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MOZETIȨ - Vogrsko
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOMAC¨ - Soča
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JARC¨ - Bitež
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PERŠOLJA¨ - Vrtojba
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MIKUŽ¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BAJC¨ - Trzin
- STANOVANJSKA HIŠA ¨LAHARNAR¨ - Dobrovo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SEMIČ ¨ - Šempeter
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BULATOVIȨ - Vogrsko
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ROŽANEC¨ - Spodnja Branica
- VEČ-STANOV. HIŠA ¨FELTRIN¨ - Šempeter
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MIKUŽ¨ - Solkan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨DORNIK¨ - Dolnje Cerovo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠTOKELJ¨ - Preserje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨HORVAT¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOVAČIȨ - Opatje Selo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨TURK¨ - Vrtojba
- STANOVANJSKA  HIŠA  ¨CANZUTTI¨ - Loke
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠATEJ¨ - Vrtojba
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PEČENKO¨ - Šempas
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOCJANČIȨ - N. Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BOŽIȨ - Solkan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨VUGA¨ - Loke
- STANOVANJSKA HIŠA ¨GAŠPARIN¨ - Barbana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MARINIȨ - Vedrijan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨VENDRAMIN¨ - Šmartno
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MAVRIȨ - Neblo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ČERMELJ¨ - Grgar
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BRATEC¨ - Šmihel
- STANOVANJSKA HIŠA ¨STOPAR¨ - Solkan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KLEMENZ¨ - Tomaj
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BAGON¨- Grgar
- VRSTNE HIŠE ¨FINAL¨ - Vipolže
- PRENOČIŠČA ¨KOGOJ¨ - Volčja Draga
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SIMČIȨ - Dobrovo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠAVOR¨ - Vogrsko
- STANOVANJSKA HIŠA ÖSTROUŠKA¨ - N. Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JANEŽIȨ - Vogrsko
- PRIZIDEK K STAN. HIŠI ¨CEJ¨ - Voglarji
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MOZETIȨ - Orehovlje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BRATAŠEVEC¨ - Podsabotin
- STANOVAN. NASELJE 20 HIŠ - Divača
- VILA BLOK ¨AS BAU¨ - Izola
- STANOVANJSKA HIŠA ¨GREGORIȨ - Vogrsko
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BARBO¨ - Imenje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SAKSIDA¨ - Brestje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BRATINA¨ - Hruševica
- VEČSTANOVANJSKA HIŠA ¨ORIS d.o.o.¨ - Vrtojba
- VEČSTANOVANJSKA HIŠA ÜŠAJ¨ - Kromberk
- STANOVANJSKA HIŠA ¨STOPAR¨ - Solkan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BIZAJ¨ - Podsabotin
- PODZEMNA GARAŽNA HIŠA ¨Bazoviška¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KNIEWALD¨ - Šempeter
- STANOVANJSKA HIŠA ¨FURLAN¨ - Vipava
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KUMAR¨ - Imenje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PREGELJ¨ - Stomaž
- STANOVANJSKA HIŠA ¨COLJA¨ - Preserje
- TURISTIČNI OBJEKT ¨CUKJATI¨ - Ceglo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨CIGOJ¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŽGAVC¨ - Duplje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨REHAR¨ - Vipava
- VEČSTANOVANJSKA HIŠA ¨ORIS d.o.o.¨ - Vrtojba
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ODAR¨ - Ajdovščina
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOBAL¨ - Šmihel
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JERMOL¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨CANZUTTI¨ - Loke
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JURETIȨ - Prvačina
- STANOVANJSKA SOSEKA 6 HIŠ ¨MORCA¨ d.o.o. - Črniče
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PAHOR¨ - Nova vas
- STANOVANJSKA HIŠA ¨REV¨ - Kozana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠTUKELJ¨ - Miren
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ANŽELJ¨ - Vipava
- STANOVANJSKA HIŠA ¨COST IN d.o.o.¨ - Vogrsko
- STANOVANJSKA HIŠA ¨STANIȨ - Kozana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨FURLAN¨ - Gradišče
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SBISA¨ - Opatje selo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ČERNE¨ - Šempas
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BATISTIȨ - Loke
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MIHELJ¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ERZETIȨ - Vrtojba
- STANOVANJSKA HIŠA ¨HVALA¨ - Trnovo
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠATEJ¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨CEJ¨ - Kožbana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PEGAN¨ - Šempeter
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ROJC¨ - Branik
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PALJIƨ - Šempas
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ZALAR ¨ - Bilje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨CETIN ¨ - Strunjan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨LONGOELIA ¨ - Sežana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOKOLARI ¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MRAK ¨ - Bitež
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠATEJ¨ - Nova Gorica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨CEJ¨ - Kožbana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PEGAN¨ - Šempeter
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ROJC¨ - Branik
- APARMAJSKA HIŠA ¨UŠAJ¨ - Izola
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PALJIƨ - Šempas
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ZALAR ¨ - Bilje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨CETIN ¨ - Strunjan
- PASIVNA STANOVANJSKA HIŠA ¨VATTA¨ - Tublje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨LONGOELIA ¨ - Sežana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOKOLARI ¨ - Ozeljan
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MRAK ¨ - Bitež
- VEČSTANOVANJSKA HIŠA ¨SKRIL d.o.o. ¨ - Bilje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨MARINŠEK ¨ - Sežana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨JAKIN ¨ - Kozana
- STANOVANJSKA HIŠA ¨BOŽIČ ¨ - Ajdovščina
- STANOVANJSKA HIŠA ¨NOVIČ ¨ - Dutovlje
- STANOVANJSKA HIŠA ¨PELICON ¨ - Šempas
- STANOVANJSKA HIŠA ¨ŠKVARČ ¨ - Ajdovščina
- STANOVANJSKA HIŠA ¨SAVNIK ¨ - Volčja Draga
- STANOVANJSKA HIŠA ¨REŠČIČ ¨ - Ajševica
- STANOVANJSKA HIŠA ¨KOMEL ¨ - Snežatno

©2016 GIK - Gradbeni inženiring Košuta, Darko Košuta s.p